Trawniki rolowane przy autostradach

Żywa trawa w rolkach to doskonały pomysł na urozmaicenie krajobrazu. Dlatego wykorzystuje się ją do zazieleniania skarp i zboczy przy autostradach. Zwiększa to nie tylko przyjemność jazdy, ale wpływa także na jej bezpieczeństwo. Monotonny krajobraz może bowiem obniżać koncentrację kierowcy, a nawet powodować senność, co znacznie zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Intensywny kolor zielony tymczasem uspokaja podróżujących i dodaje im sił witalnych. Darń wykorzystywana przy autostradach jest gęsta i nie wymaga częstej pielęgnacji. Podczas jej układania należy pamiętać o mocowaniu trawy do podłoża za pomocą kołków o odpowiednich wymiarach. Mają one na celu zapobieganie przemieszczenia się darni w okresie ukorzenienia.

 

Zabezpieczanie terenów przy autostradach przed erozją

Walory estetyczne to nie jedyny powód, dla którego przy autostradach układa się trawniki rolowane. Tereny znajdujące się w pobliżu drogi, a także parkingu są bardzo trudne do zazielenienia. Charakteryzują się licznymi pochyłościami i nierówną powierzchnią. Mimo to warto umieścić przy nich trawy w rolkach, których głównym celem jest ochrona przed erozją. Osłabiają one bowiem erozję podłoża, dzięki czemu powierzchnia terenu nie ulega zniszczeniu przez działanie promieni słonecznych, wiatru czy deszczu.

 

Wysoka wytrzymałość żywej trawy z rolki

Aby żywa trawa z rolki pozostała wytrzymała i gęsta, należy pamiętać o kilku prostych krokach. Po pierwsze, trawnik należy odpowiednio rozłożyć. Podłoże musi być przygotowane: wymaga wyrównania, usunięcia kamieni, korzeni oraz innych zanieczyszczeń, a ziemia powinna być właściwie spulchniona. Podczas rozkładania trawnika rolowanego ważne jest, by przylegał on równomiernie do podłoża. Pasy powinny być układane bardzo ściśle, tak by nie można było zauważyć żadnej przerwy. Darń dociska się podczas watowania, a następnie podlewa. Należy pamiętać o dokładnym nawadnianiu żywej trawy z rolki przez cały okres jej eksploatacji. Jeśli jest dobrze związana z podłożem, może cieszyć oko dużo dłużej niż trawnik wysiewany. Poza podlewaniem powinno się ją także nawozić. Nawożenie musi odbywać się przy użyciu odpowiedniej mieszanki nawozów, która wyrówna pH gleby i zapewni trawie substancje niezbędne do prawidłowego wzrostu. Trawę z rolki należy regularnie kosić. Optymalna wysokość źdźbeł korzystnie wpływa nie tylko na jakość trawy, ale także na jej ponowny wzrost.