Trawniki rolowane przy autostradach

Żywa trawa w rolkach to doskonały pomysł na urozmaicenie krajobrazu. Dlatego wykorzystuje się ją do zazieleniania skarp i zboczy przy autostradach. Zwiększa to nie tylko przyjemność jazdy, ale wpływa także na jej bezpieczeństwo. Monotonny krajobraz może bowiem obniżać koncentrację kierowcy, a nawet powodować senność, co znacznie zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Intensywny kolor zielony tymczasem uspokaja podróżujących i dodaje im sił witalnych. Darń wykorzystywana przy autostradach jest gęsta i nie wymaga częstej pielęgnacji. Podczas jej układania należy pamiętać o mocowaniu trawy do podłoża za pomocą kołków o odpowiednich wymiarach. Mają one na celu zapobieganie przemieszczenia się darni w okresie ukorzenienia.

Zabezpieczanie terenów przy autostradach przed erozją

Walory estetyczne to nie jedyny powód, dla którego przy autostradach układa się trawniki rolowane. Tereny znajdujące się w pobliżu drogi, a także parkingu są bardzo trudne do zazielenienia. Charakteryzują się licznymi pochyłościami i nierówną powierzchnią. Mimo to warto umieścić przy nich trawy w rolkach, których głównym celem jest ochrona przed erozją. Osłabiają one bowiem erozję podłoża, dzięki czemu powierzchnia terenu nie ulega zniszczeniu przez działanie promieni słonecznych, wiatru czy deszczu.