Czy na stworzenie zielonego dachu potrzebne jest pozwolenie?

Zastanawiasz się nad zainstalowaniem zielonego dachu, ale nie wiesz, czy musisz uzyskać pozwolenie na taką inwestycję? W Polsce coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie takiej technologii w celu poprawy jakości życia i ochrony środowiska. Czy jednak każda realizacja tego rodzaju projektu wymaga zgody administracyjnej?

 

Pozwolenie na zielony dach – kiedy jest potrzebne?

W Polsce nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących zielonych dachów, jednak generalnie przyjmuje się, że stworzenie takiego trawnika dywanowego nie wymaga specjalnych pozwoleń o ile inwestycja ta nie wpływa na zmianę zagospodarowania terenu lub konstrukcję budynku. W przypadkach takich jak rozbudowa budynku, zmiana sposobu użytkowania dachu czy znaczący wpływ na jego konstrukcję, konieczne jest uzyskanie zgody właściwego organu administracji.

Chociaż w większości przypadków zielone dachy są instalowane bez konieczności uzyskiwania pozwoleń, warto mieć na uwadze przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czasami zawierają one szczegółowe informacje dotyczące możliwości stosowania zielonych dachów w danym rejonie. Ponadto, w przypadku konieczności uzyskania zgody, warto sprawdzić lokalne regulacje – mogą one określać terminy i procedury realizacji tego rodzaju inwestycji.

Kiedy zielony dach nie wymaga zgody?

Jeśli zielony dach nie wpływa znacząco na konstrukcję budynku lub zagospodarowanie terenu, najprawdopodobniej nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia. Przykładem takiej sytuacji może być instalacja trawnika dywanowego na płaskim dachu budynku mieszkalnego, który nie zmienia jego charakteru ani sposobu użytkowania. Warto jednak pamiętać, że decyzja o braku konieczności zgody powinna być podjęta po konsultacji z właściwymi organami administracji.

W przypadku wątpliwości dotyczących konieczności uzyskania pozwolenia na stworzenie zielonego dachu warto skonsultować się z architektem lub ekspertem ds. zagospodarowania przestrzennego. Warto również zaangażować wykonawców specjalizujących się w tego rodzaju inwestycjach. Mają oni odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do wprowadzenia zielonego dachu na polskim rynku.