Czy na stary trawnik można wyłożyć darń z rolki?

Trawnik z rolki ma tę zaletę, że można rozłożyć w dowolnym okresie sezonu wegetacyjnego. Najlepiej, jeśli jest to robione we wrześniu lub październiku, ale zakładany nawet późną jesienią lub latem będzie cieszyć swoim wyglądem.

 

Jak przygotować teren przed założeniem trawnika?

Przygotowanie terenu przed położeniem trawnika z rolki powinno rozpocząć się od oczyszczenia podłoża. Wszystkie pozostałości po budowie, kamienie, korzenie oraz wieloletnie chwasty należy usunąć. Następnie zależnie od rodzaju gleby, należy uzupełnić ją mikro- i makroelementami, czyli nawozem. Czasami konieczne będzie dodanie piasku lub kompostu. Na kilka tygodni przed siewem dobrze jest rozłożyć nawóz do roślin. Dań najlepiej układać od razu po przywiezieniu i całą pracę wykonać w ciągu jednego dnia, aby nie dopuścić do jej zniszczenia. Po rozłożeniu darni należy użyć walca celem dociśnięcia korzeni do podłoża. Ważne jest to, aby nie pozostały pod nimi pęcherze z powietrzem. Ułożony trawnik z rolki należy wyrównać i obficie podlać.

Czy można wyłożyć darń z rolki na stary trawnik?

Wielu osobom wydaje się, że trawnik z rolki można rozwinąć jak zwykły chodnik. Jednak tak nie jest, ponieważ podczas jego zakładania obowiązują określone zasady. Przede wszystkim powinien być on ułożony na dobrze przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być próchnicze, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Jeżeli stara darń jest zaniedbana i porośnięta chwastami, to wyłożenie bezpośrednio na niego wariantu z rolki nie jest dobrym pomysłem. Pod trawnik z rolki należy przygotować podłoże w podobny sposób jak pod ten z siewu. Przede wszystkim należy stare rośliny uprzątnąć i zgrabić. Bezpośrednio przed ułożeniem darni nie należy wzruszać ziemi grabiami - podłoże powinno być twarde i ubite. Wysokiej jakości wariant z rolki dostaniemy w Gospodarstwie Ogrodniczym Trawa z Rolki. Należy pamiętać o tym, by w żadnym wypadku nie układać trawy z rolki na stary trawnik.