Czy gleba pod trawę z rolki musi być nawodniona?

Zakładanie trawnika z rolki wymaga precyzji i odpowiedniego przygotowania. Jednym z podstawowych aspektów, który budzi wiele pytań, jest kwestia nawodnienia gleby przed rozłożeniem trawy. W niniejszym artykule przybliżymy, jak prawidłowo przygotować glebę pod trawę z rolki oraz jakie zabiegi pielęgnacyjne są niezbędne po jej rozłożeniu.

Przygotowanie gleby pod trawę z rolki

Przygotowanie gleby pod trawę z rolki jest istotne dla uzyskania zdrowego i gęstego trawnika. Proces ten rozpoczyna się od spulchnienia gleby na głębokość około 25 cm. Do tego celu najlepiej użyć szpadla lub glebogryzarki. Po spulchnieniu gleby, należy bardzo dokładnie wygrabić teren grabiami, usuwając wszelkie kamienie, korzenie i inne zanieczyszczenia.

Kolejnym krokiem jest wyrównanie terenu walcem, zapewniając równą powierzchnię do rozłożenia trawy. Trawę z rolki należy układać na dobrze przygotowanym podłożu, ale gleba przed tym procesem nie musi być nawodniona. Nawodnienie gleby może prowadzić do zbyt dużej wilgotności, a to nie jest korzystne dla młodych korzeni trawy.

Nawodnienie i pielęgnacja trawnika z rolki

Obfite nawodnienie konieczne jest dopiero po rozłożeniu trawy rolowanej. Pierwsze podlewanie powinno zapewnić odpowiednią wilgotność gleby i pomóc korzeniom w szybkim zakorzenieniu się. Kolejne nawodnienie należy przeprowadzić po 2-3 dniach, dostosowując częstotliwość do warunków atmosferycznych.

Częstym błędem popełnianym przez klientów jest podlewanie trawnika dwa razy dziennie małymi ilościami wody, prowadząc do wysychania trawy. Równie niekorzystne jest nadmierne podlewanie, które powoduje, że korzenie trawy są stale zanurzone w wodzie, co może prowadzić do gnicia i czernienia korzeni. Optymalnym rozwiązaniem jest podlewanie trawnika co kilka dni, obficie, ale nie za często. Lepiej jest podlewać trawnik rzadziej, ale dokładnie, zapewniając, że woda wnika głęboko w glebę, nie powodując jej przelania.